гледания: 5390, популярност: 95

Епизод - Хайдути

изпратено от: Lunatica
езици: Български


Я надуй, дядо, кавала
след теб да викна, запея
песни юнашки, песни хайдъшки,
песни за вехти воеводи.

Да чуят моми и момци
по саборове и по седенки,
юнаци по планините
и мъже в хладни механи.

ХЕЙ!!!

Какви деца е раждала
българска майка юнашка!
Какжи момци е хранила
нашата земя - хубава!

Блазе му, който умее
за чест и воля да мъсти,
добро му добро да прави,
лошия с ножа по глава...
пък ще си викна песента!

ХЕЙ!!!

Какви деца е раждала
българска майка юнашка!
Какжи момци е хранила
нашата земя - хубава!

Пък който иска - нека да тегли
тешко му нима ще кажа?!
Юнакът теглото не търпи,
ала съм думал и думам:

ХЕЙ!!!

Какви деца е раждала
българска майка юнашка!
Какжи момци е хранила
нашата земя - хубава!
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила