гледания: 146, популярност: 146

Kate Linn - Thunderlike

изпратено от: ella_13941256
езици: Английски

Feel so under
You’re my thunder
I’m fallin’
I’m crawlin’
You don’t care

Torn to pieces
Like a disease
Can’t fight you
I want me
Beside you

Thunderlike uu u (x2)

Every summer
Same old drama
The sky is too close
I can’t breathe now

Feel so empty
Tears are plenty
I find it
So hard to
Move on now

Ever wondered
Did you bother
To see what’s left of me
Behind you?

Now you’re with her
It’s just like we were
But maybe this time won’t be bitter

Thunderlike uu u (x2)

Ever wondered
Did you bother
To see what’s left of me
Behind you?

Now you’re with her
It’s just like we were
But maybe this time won’t be bitter

Na na na uu uh (x2)
Чувствам се толкова сломена
Ти си моята гръмотевица
Аз падам
Аз пълзя
На теб не ти пука

Разкъсана на парчета
Като болест
Не мога да се бия с теб
Искам себе си
До теб

Грамотевица като теб (x2)

Всяко лято
Същата стара драма
Небето е твърде близо
Сега не мога да дишам

Чувствам се толкова празна
Сълзите са много
Намирам го
Толкова трудно
Да си тръгнеш сега

Винаги съм се чудела
Дали те отегчих
Да видя дали остана нещо от мен
Зад теб?

Сега ти си с нея
Точно както бяхме ние
Но може би този път няма да бъде горчив

Грамотевица като теб (x2)
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила