гледания: 7507, популярност: 4463

Ariana Grande - God is a woman

изпратено от: Iva M.
езици: Български , Английски

You, you love it how I move you
You love it how I touch you
My one, when all is said and done
You'll believe God is a woman
And I, I feel it after midnight
A feelin' that you can't fight
My one, it lingers when we're done
You'll believe God is a woman

I don't wanna waste no time, yeah
You ain't got a one-track mind, yeah
Have it any way you like, yeah
And I can tell that you know I know how I want it
Ain't nobody else can relate
Boy, I like that you ain't afraid
Baby, lay me down and let's pray
I'm tellin' you the way I like it, how I want it

(Yeah)
And I can be all the things you told me not to be
(Yeah)
When you try to come for me, I keep on flourishing
(Yeah)
And he see the universe when I'm in company
It's all in me

You, you love it how I move you
You love it how I touch you
My one, when all is said and done
You'll believe God is a woman
And I, I feel it after midnight
A feelin' that you can't fight
My one, it lingers when we're done
You'll believe God is a woman

I'll tell you all the things you should know
So, baby, take my hand, save your soul
We can make it last, take it slow, hmm
And I can tell that you know I know how I want it, yeah
But you different from the rest
And boy, if you confess, you might get blessed
See if you deserve what comes next
I'm tellin' you the way I like it, how I want it

(Yeah)
And I can be all the things you told me not to be
(Yeah)
When you try to come for me, I keep on flourishing
(Yeah)
And he see the universe when I'm in company
It's all in me

You, you love it how I move you
You love it how I touch you
My one, when all is said and done
You'll believe God is a woman
And I, I feel it after midnight
A feelin' that you can't fight
My one, it lingers when we're done
You'll believe God is a woman, yeah, yeah

(God is a woman)
Yeah, yeah
(God is a woman, yeah)
My one
(One)
When all is said and done
You'll believe God is a woman
You'll believe God
(God is a woman)
Oh, yeah
(God is a woman, yeah)
(One)
It lingers when we're done
You'll believe God is a woman
Ти, ти обичаш начина, по който аз те раздвижвам.
Ти обичаш начина, по който те докосвам.
Единствен мой, когато всичко е казано и приключено.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.
И след полунощ аз го усещам.
Чувство, с което не можеш да се бориш.
Единствен мой, чувството остава за дълго след като свършим.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.

Не искам да пропилея време, да.
Ти нямаш само един интерес, да.
Имаш го, по всякакъв начин, по който го харесваш, да.
И аз мога да кажа, че ти знаеш, че аз знам, как го искам.
Никой друг не може да остани връзка.
Момче харесвам това, че не се страхуваш.
Скъпи, сложи ме да легна и нека се молим.
Казвам ти начина, по който го харесвам и как го искам.

(Йеа)
И мога да бъда всички неща, който ми каза де не бъда.
(Йеа)
Когато се опитваш да дойдеш за мен, продължавам да процъфтявам.
(Йеа)
И той вижда Вселената, когато съм в компанията, всичко е в мен.

Ти, ти обичаш начина, по който аз те раздвижвам.
Ти обичаш начина, по който те докосвам.
Единствен мой, когато всичко е казано и приключено.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.
И след полунощ аз го усещам.
Чувство, с което не можеш да се бориш.
Единствен мой, чувството остава за дълго след като свършим.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.

Ще ти кажа всички неща, който трябва да знаеш.
Така, че скъпи вземи ръката ми, съхрани душата си.
Можем да го направим за последно без да бързаме, хм.
И аз мога да кажа, че ти знаеш, че аз знам, как го искам.
Но ти си различен от останалите.
И момче, ако признаеш, можеш да бъдеш благословен.
Виждаш дали заслужаваш това, което ще дойде.
Казах ти начина, по който го харесвам и как го харесвам.

(Йеа)
И мога да бъда всички неща, който ми каза де не бъда.
(Йеа)
Когато се опитваш да дойдеш за мен, продължавам да процъфтявам.
(Йеа)
И той вижда Вселената, когато съм в компанията, всичко е в мен.

Ти, ти обичаш начина, по който аз те раздвижвам.
Ти обичаш начина, по който те докосвам.
Единствен мой, когато всичко е казано и приключено.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.
И след полунощ аз го усещам.
Чувство, с което не можеш да се бориш.
Единствен мой, чувството остава за дълго след като свършим.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.

(Бог е жена.)
Йе, йе.
(Бог е жена, йе.)
Когато всичко е казано и приключено.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.
Бог е жена.
Единствен мой...
Чувството остава за дълго след като свършим.
Ти ще повярваш, че Бог е жена.
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила