гледания: 59, популярност: 18

Justin Bieber - What Do You Mean?

езици: Български , Английски

What do you mean?
When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
When you don’t want me to move
But you tell me to go
What do you mean?
Said we’re running out of time
Trying to catch the beat make up your mind
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?
You’re so indecisive of what I’m saying
Don’t want us to end where do I start
First you wanna go left and you want to turn right
First you up and you’re down and then between

Ohh I really want to know…

When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
What do you mean?
But you tell me to go
Said we’re running out of time
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?
You’re overprotective when I’m leaving
Trying to compromise but I can’t win
You wanna make a point but you keep preaching
You had me from the start won’t let this end
First you wanna go left and you want to turn right
Wanna argue all day make love all night
First you up and you’re down and then between
Ohh I really want to know…
What do you mean?
When you nod your head yes
What do you mean?
When you don’t want me to move
But you tell me to go
What do you mean?
Said we’re running out of time
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?
Какво имаш предвид?
Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?

Думите ми те правят още по-нерешителна.
Усети ритъма, който бие заедно със сърцето ти.
Не знам дали си щастлива или си недоволна.
Не искам да свършим оттам където започнах.

Първо искаш да тръгнеш на ляво, а после на дясно.
Искаш да се караме цял ден и да правим любов цяла нощ.
Първо си съгласна, после не си, а накрая се колебаеш.
О, наистина искам да знам... какво имаш предвид?

Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?

Ти си прекалено прикрита, когато си тръгвам.
Опитвам се да стигнем да компромис, но не без успех.
Искаш да ми покажеш, че съм от значение за теб, но продължаваш да ме поучаваш.
Твой съм от самото началото и няма да оставя всичко да приключи.

Първо искаш да тръгнеш на ляво, а после на дясно.
Искаш да се караме цял ден и да правим любов цяла нощ.
Първо си съгласна, после не си, а накрая се колебаеш.
О, наистина искам да знам... какво имаш предвид?

Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?

Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила