гледания: 79, популярност: 15

Justin Bieber - What Do You Mean?

езици: Български , Английски

>>> грешка
Нямаме права да ви покажем текства :(
Ако сте собственик на текста, моля пишете ни на [email protected] за съгласие
Какво имаш предвид?
Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?

Думите ми те правят още по-нерешителна.
Усети ритъма, който бие заедно със сърцето ти.
Не знам дали си щастлива или си недоволна.
Не искам да свършим оттам където започнах.

Първо искаш да тръгнеш на ляво, а после на дясно.
Искаш да се караме цял ден и да правим любов цяла нощ.
Първо си съгласна, после не си, а накрая се колебаеш.
О, наистина искам да знам... какво имаш предвид?

Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?

Ти си прекалено прикрита, когато си тръгвам.
Опитвам се да стигнем да компромис, но не без успех.
Искаш да ми покажеш, че съм от значение за теб, но продължаваш да ме поучаваш.
Твой съм от самото началото и няма да оставя всичко да приключи.

Първо искаш да тръгнеш на ляво, а после на дясно.
Искаш да се караме цял ден и да правим любов цяла нощ.
Първо си съгласна, после не си, а накрая се колебаеш.
О, наистина искам да знам... какво имаш предвид?

Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?

Когато кимаш положително с глава,
но всъщност искаш да кажеш 'не'.
Какво имаш предвид?
Когато искаш да остана,
но ми казваш да си тръгна.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?

Казваш, че имаме още малко време.
Какво искаш да ми кажеш с това?
Какво имаш предвид?
По-добре най-накрая да се решиш.
Какво имаш предвид?
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила