гледания: 12561, популярност: 922

EQUINOX - Bones

изпратено от: SELGLYRICS
езици: Български , Английски

Love is like a black hole
Everything is dark
You just gotta let go
and feel it
We fell off the deep end
Just to get a rush
You know that it's right when
you feel it

What is life
if it's just of the earth
only of the flesh and bones
Wanna thrive in the dust
of the universe and way into unknown

So I love beyond the bones
Goes deep inside your soul
I love beyond the bones

Wanna be the fire
Even if it burns
Offer up my fibers
to feel it

What is life
if it's just of the earth
only of the flesh and bones
Wanna thrive in the dust
of the universe and way into unknown

So I love beyond the bones
Goes deep inside your soul
I love beyond the bones

I love beyond the bones
Into the unknown
Where no other love goes
Любовта е като черна дупка
Всичко е тъмно
Трябва само да се отпуснеш
и да я почувстваш
Изгубихме самообладание
Само за да се опияним
Знаеш, че е правилно, когато
я почувстваш

Какво е животът,
ако е само на земята,
само от плътта и костите
Искам да процъфтявам в праха
на вселената и далеч в неизвестното

Така че аз обичам отвъд костите
Навлиза дълбоко в душата ти
Обичам отвъд костите

Искам да бъда огънят
Дори и да гори
Жертвам живота си,
за да я почувствам

Какво е животът,
ако е само на земята,
само от плътта и костите
Искам да процъфтявам в праха
на вселената и далеч в неизвестното

Така че аз обичам отвъд костите
Навлиза дълбоко в душата ти
Обичам отвъд костите

Обичам отвъд костите
В неизвестното
Където няма друга любов
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила