гледания: 19674, популярност: 218

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

изпратено от: SELGLYRICS
езици: Английски

I don't like your little games
Don't like your tilted stage
The role you made me play
Of the fool, no, I don't like you

I don't like your perfect crime
How you laugh when you lie
You said the gun was mine
Isn't cool, no, I don't like you

But I got smarter, I got harder in the nick of time
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time
I got a list of names and yours is in red, underlined
I check it once, then I check it twice, ooh

Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do

I don't like your kingdom keys
They once belonged to me
You asked me for a place to sleep
Locked me out and threw a feast

The world moves on, another day, another drama, drama
But not for me, not for me, all I think about is karma
And then the world moves on, but one thing's for sure
Maybe I got mine, but you'll all get yours

I don't trust nobody and nobody trusts me
I'll be the actress, starring in your bad dreams
(Look what you made me do)
"I'm sorry, but the old Taylor can't come to the phone right now..."
"Why? Oh, 'cause she's dead."
Не харесвам малките ти игрички
Не харесвам наклонената ти сцена
Ролята, която ме накара да играя
На глупачката, не, не те харесвам

Не харесвам перфектното ти престъпление
Как се смееш, когато лъжеш
Каза, че пистолетът е мой
Не е приятно, не, не те харесвам

Но станах по-умна, станах по-силна за нула време
Скъпи, възкръснах от мъртвите, правя го постоянно
Имам списък с имена и твоето е червено, подчертано
Проверявам го веднъж, след това го проверявам два пъти, о

О, виж какво ме накара да направя
Виж какво ме накара да направя
Виж само какво ме накара да направя
Виж само какво ме накара да направя

Не харесвам кралските ти ключове
Те някога принадлежаха на мен
Поиска ми място, където да преспиш
Заключи ме и организира пиршество

Светът продължава, нов ден, нова драма, драма
Но не и за мен, не и за мен, мисля само за карма
И светът продължава, но едно е сигурно
Може би си получих заслуженото, но всички вие също ще си платите

Не вярвам на никого и никой не ми вярва
Аз ще съм главната актриса в кошмарите ти
(Виж какво ме накара да направя)
„Съжалявам, но старата Тейлър не може да отговори на телефона в момента...“
„Защо ли? О, защото е мъртва.“
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила