гледания: 44453, популярност: 1282

Pascal Junior - Holdin' On

изпратено от: TainaMaina
езици: Английски

Hopeless, drifted, trying to slip the time away
I'll wait for you (x4)

Oh, tell me where you're going!
If you love me then show it
I felt dusted, but enough of this
If you love me then show it (x3)
Show it, show it, show it...
Holding on, I'll be hanging on, be hanging on, be hanging on...

Hopeless, drifted, trying to slip the time away
I'll wait for you (x4)

Oh, tell me where you're going!
If you love me then show it
I felt dusted, but enough of this
If you love me then show it (x3)
Show it, show it, show it...
Holding on, I'll be hanging on, be hanging on, be hanging on ...
Безнадеждна, скитаща, опитвайки се да подхлъзна(се измъкна) от времето далеч
Ще те чакам (х4)

Ох, кажи ми къде отиваш!
Ако ме обичаш, покажи го
Почувсвах се опрашен, но достатъчно от това
Ако ме обичаш, покажи го (х3)
Покажи го, покажи го, покажи го...
Справям се, ще се справям, ще се справям, ще се справям

Безнадеждна, скитаща, опитвайки се да подхлъзна(се измъкна) от времето далеч
Ще те чакам (х4)

Ох, кажи ми къде отиваш!
Ако ме обичаш, покажи го
Почувсвах се опрашен, но достатъчно от това
Ако ме обичаш, покажи го (х3)
Покажи го, покажи го, покажи го...
Справям се, ще се справям, ще се справям, ще се справям
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила