гледания: 5388, популярност: 1033

Selena Gomez - It Ain't Me ft. Kygo

изпратено от: Gabriela13
езици: Английски

I had a dream
We were sipping whisky neat
Highest floor, the bowery
And I was high enough
'Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye
You were staying out all night
And I had enough

No, I don't wanna know where you been or where you're going
But I know I won't be home
And you'll be on your own

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me

It ain't me
It ain't me
It ain't me

I had a dream
We were back to seventeen
Summer nights and the liberties
Never growing up
I'll take with me the polaroids and the memories
But you know I'm gonna leave behind the worst of us

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me

It ain't me, no no
It ain't me, no no
It ain't me, no no
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me

It ain't me
It ain't me
Имах сън
В него отпивахме чисто уиски
Най-високият етаж,The Bowery(хотел в NY)
И бях достатъчно на високо
Някъде по линиите
Спряхме да се виждаме очи в очи
Ти беше навън цяла нощ
И аз поех достатъчно

Не, аз не искам да знам къде си бил или къде отиваш
Но зная, че няма да се прибера вкъщи
И ти ще бъдеш сам

Кой ще те преведе през тъмната страна на сутринта?
Кой ще те разтърси, когато слънцето не те оставя да спиш?
Кой ще се събуди, за да те закара вкъщи, когато си пиян и напълно сам?
Кой ще те преведе през тъмната страна на сутринта?
Няма да съм аз

Няма да съм аз
Няма да съм аз
Няма да съм аз

Имах сън
Ние бяхме пак на 17
Летни нощи и привилегии
Никога няма да пораснем
Ще взема с мен полароидните снимки и спомените
Но знаеш, че ще оставя след себе си, най-лошото от нас

Кой ще те преведе през тъмната страна на сутринта?
Кой ще те разтърси, когато слънцето не те оставя да спиш?
Кой ще се събуди, за да те закара вкъщи, когато си пиян и напълно сам?
Кой ще те преведе през тъмната страна на сутринта?
Няма да съм аз

Няма да съм аз
Няма да съм аз
Няма да съм аз
Кой ще те преведе през тъмната страна на сутринта?
Няма да съм аз

Няма да съм аз
Няма да съм аз
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила