гледания: 17709, популярност: 421

Ariana Grande - Into You

изпратено от: ella_13941256
езици: Английски

I'm so into you, I can barely breathe
(And all I wanna do is to fall in deep)
But close ain't close enough 'til we cross the line, baby
So name a game to play, and I'll role the dice, hey

Oh baby, look what you started
The temperature's rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(Woo, oh, oh, oh!)
Before I make a move
(Woo, oh, oh, oh!)

So baby, come light me up and maybe I'll let you on it
A little bit dangerous, but baby, that's how I want it
A little less conversation, and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin' us, so baby, let's keep it secret
A little bit scandalous, but baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you, oh yeah

This could take some time, hey
I made too many mistakes
Better get this right, right, baby

Oh baby, look what you started
The temperature's rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(Woo, oh, oh, oh)
Before I make a move
(Woo, oh, oh, oh)

So baby, come light me up and maybe I'll let you on it
A little bit dangerous, but baby, that's how I want it
A little less conversation, and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin' us, so baby, let's keep it secret
A little bit scandalous, but baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

Tell me what you came here for
Cause I can't, I can't wait no more
I'm on the edge with no control
And I need, I need you to know
You to know, oh!

So baby, come light me up and maybe I'll let you on it
A little bit dangerous, but baby, that's how I want it
A little less conversation, and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin' us, so baby, let's keep it secret
A little bit scandalous, but baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin' us, so baby, let's keep it secret
A little bit scandalous, but baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

So come light me up, so come light me up my baby
A little dangerous, a little dangerous my baby
A little less conversation and a little more touch my body!

('Cause I’m so into you, into you, into you...)
Толкова си падам по теб, че едвам дишам
И всичко което искам да направя е да отида на дълбоко
Но близостта не е достатъчно близо, докато не преминем границата
Така че, назови игра, която да играем и ще хвърля зара

О, скъпи виж какво започна
Температурата се покачва
Ще се случи ли?
Чаках те да направиш ход
(Woo, oh, oh, oh!)
Преди аз да направя своя
(Woo, oh, oh, oh!)

Така че скъпи запали ме и може би ще те допусна до себе си
Малко опасно, но скъпи, аз така го искам
По-малко говори и повече докосвай тялото ми
Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб
Всички ни гледат, затова скъпи нека го пазим в тайна
Малко скандално, но скъпи, не позволявай да ни видят
По-малко говори и повече докосвай тялото ми
Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб

Това може да отнеме малко време, хей
Направих прекалено много грешки
Скъпи, направи го правилно, правилно

О, скъпи виж какво започна
Температурата се покачва
Ще се случи ли?
Чаках те да направиш ход
(Woo, oh, oh, oh!)
Преди аз да направя своя
(Woo, oh, oh, oh!)

Така че скъпи запали ме и може би ще те допусна до себе си
Малко опасно, но скъпи, аз така го искам
По-малко говори и повече докосвай тялото ми
Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб
Всички ни гледат, затова скъпи нека го пазим в тайна
Малко скандално, но скъпи, не позволявай да ни видят
По-малко говори и повече докосвай тялото ми
Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб

Кажи ми за какво дойде
Защото не мога, не мога да чакам повече
На ръба съм и нямам контрол
И имам нужда, имам нужда да знаеш
Да знаеш, оу

Така че скъпи запали ме и може би ще те допусна до себе си
Малко опасно, но скъпи, аз така го искам
По-малко говори и повече докосвай тялото ми
Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб
Всички ни гледат, затова скъпи нека го пазим в тайна
Малко скандално, но скъпи, не позволявай да ни видят
По-малко говори и повече докосвай тялото ми
Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб
Всички ни гледат, затова скъпи нека го пазим в тайна
Малко скандално, но скъпи, не позволявай да ни видят
По-малко говори и повече докосвай тялото ми
Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб

Така че запали ме, така че запали ме, скъпи
Малко опасно, малко опасно е, скъпи
По-малко говори и повече докосвай тялото ми

(Защото много си падам по теб, падам си по теб, падам си по теб)
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила