гледания: 24597, популярност: 301

Selena Gomez - Kill em with kindness

изпратено от: xDM94x
езици: Английски
Допълнителна информация

превод изпратен от [url=http://tekstove.info/profile.php?profile=31974]xDM94x[/url]

The world can be a nasty place
You know it, I know it
Yeah
We don't have to fight for grace
Put down the weapons you're fighting

And kill em with kindness
Kill em with kindness
Kill em, kill em
Kill em with kindness
Kill em with kindness
Kill em with kindness
Go ahead, go ahead now

We're running out of time
Chasing our lies
Every day a small piece of you dies
Always somebody you're willing to fight
To be right
Your lies are bullets
Your mouth the dirt
And no world and anger was ever won
Put down the fight before igniting
Let's time your fighting

Kill em with kindness
Kill em with kindness
Kill em, kill em
Kill em with kindness
Kill em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Go ahead, go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead, go ahead now

Your lies are bullets
Your mouth the dirt
And no world and anger was ever won
Put down the fight before igniting
Let's time your fighting

Kill em with kindness
Kill em with kindness
Kill em, kill em
Kill em with kindness
Kill em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now
Светът може да бъде жестоко място.
Знаеш го, знаеш го...
Да...
Не е нужно да губим състраданието си.
Остави оръжията, с които се бориш.

И ги убий с доброта.
Убий ги с доброта.
Убий ги, убий ги.
Убий ги с доброта.
Убий ги с доброта.
Убий ги с доброта.
Давай, давай.

Времето ни изтича,
докато преследваме лъжите си.
Всеки ден една малка част от теб умира,
винаги има някого, с когото си склонен да се биеш,
за да си прав.
Лъжите ти са куршуми,
устата ти е оръжието.
И никоя война не е била спечелена с гняв.
Загаси огъня преди да се е разнесъл.
Следващия път когато се бориш...

Ги убий с доброта.
Убий ги с доброта.
Убий ги, убий ги.
Убий ги с доброта.
Убий ги с доброта.
Убий ги с доброта.
Давай, давай.

Давай, давай, давай.
Давай, давай, давай.

Лъжите ти са куршуми,
устата ти е оръжието.
И никоя война не е била спечелена с гняв.
Загаси огъня преди да се е разнесъл.
Следващия път когато се бориш...

Ги убий с доброта.
Убий ги с доброта.
Убий ги, убий ги.
Убий ги с доброта.
Убий ги с доброта.
Убий ги с доброта.
Давай, давай, давай.
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила