гледания: 15806, популярност: 135

Katy Perry - Unconditionally

изпратено от: titi_rumi
езици: Английски
Допълнителна информация
превод изпратен от [url=http://tekstove.info/profile.php?profile=34196]BooBearx[/url]

Oh no, did I get too close?
Oh, did I almost see?
What's really on the inside
All your insecurities
All the dirty laundry
Never made me blink one time

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

So come just as you are to me
Don't need apologies
Know that you are all worthy
I'll take your bad days with your good
Walk through the storm I would
I do it all because I love you
I love you

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

So open up your heart and just let it begin
Open up your heart and just let it begin
Open up your heart and just let it begin
Open up your heart
Acceptance is the key to be
To be truly free
Will you do the same for me?

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
And there is no fear now
Let go and just be free
'Cause I will love you unconditionally (oh yeah)

I will love you
I will love you
I will love you unconditionally
О, не, твърде близо ли дойдох?
О, дали почти видях?
Какво наистина има вътре?
Всички твои несигурности.
Всички твои мръсни ризи.
Никога не ме накараха да мигна дори веднъж.

Безусловен, безусловно,
Ще те обичам безусловно.
Няма страх сега.
Остави го да си отиде и просто бъди свободен.
Ще те обичам безусловно.

Така, че ела такъв, какъвто си при мен.
Няма нужда от извинения.
Знай, че си напълно достоен.
Ще взема твоите лоши дни с добрите.
Ще премина през бурята, ще го направя.
Ще направя всичко това, защото те обичам.
Обичам те.

Безусловен, безусловно.
Ще те обичам безусловно.
Няма страх сега.
Остави го да си отиде и просто бъди свободен.
Ще те обичам безусловно.

Така, че отвори сърцето си и го остави да започне.
Отвори сърцето си и го остави да започне.
Отвори сърцето си и го остави да започне.
Отвори сърцето си.
Приемането е ключът да бъдеш
Да бъдеш истински свободен.
Ще направиш ли същото за мен?

Безусловен, безусловно.
Ще те обичам безусловно.
Няма страх сега.
Остави го да си отиде и просто бъди свободен.
Защото ще те обичам безусловно. (о, да)

Ще те обичам.
Ще те обичам.
Ще те обичам безусловно.
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила