гледания: 9367, популярност: 53

Stefan Biniak - The Read All About It Bootleg

изпратено от: BJlagu
езици: Английски
Допълнителна информация

превод изпратен от [url=http://tekstove.info/profile.php?profile=38044]moneyorlove[/url]

You've got the words to change a nation
But you're biting your tongue
You've spent a life time stuck in silence
Afraid you'll say something wrong
If no one ever hears it how we gonna learn your song?
So come on, come on
Come on, come on
You've got a heart as loud as lions
So why let your voice be tamed?
Baby we're a little different
There's no need to be ashamed
You've got the light to fight the shadows
So stop hiding it away
Come on, Come on

I wanna sing, I wanna shout
I wanna scream till the words dry out
So put it in all of the papers,
I'm not afraid
They can read all about it
Read all about it, oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

At night we're waking up the neighbours
While we sing away the blues
Making sure that we remember, yeah
Cause we all matter too
If the truth has been forbidden
Then we're breaking all the rules
So come on, come on
Come on, come on,
Let's get the TV and the radio
To play our tune again
It's 'bout time we got some airplay of our version of events
There's no need to be afraid
I will sing with you my friend
Come on, come on

I wanna sing, I wanna shout
I wanna scream till the words dry out
So put it in all of the papers,
I'm not afraid
They can read all about it
Read all about it, oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

Yeah, we're all wonderful, wonderful people
So when did we all get so fearful?
Now we're finally finding our voices
So take a chance, come help me sing this
Yeah, we're all wonderful, wonderful people
So when did we all get so fearful?
And now we're finally finding our voices
Just take a chance, come help me sing this

I wanna sing, I wanna shout
I wanna scream till the words dry out
So put it in all of the papers,
I'm not afraid
They can read all about it
Read all about it, oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

I wanna sing, I wanna shout
I wanna scream till the words dry out
So put it in all of the papers,
I'm not afraid
They can read all about it
Read all about it, oh.
Имаш думите, за да промениш цяла нация
Но си прехапваш езика
Прекарал си цял живот заседнал в тишина
Страхувайки се, че ще кажеш нещо грешно
Ако никой, никога не чуе, как ще научим песента ти?
Така че, давай, давай
давай, давай
Имаш сърце силно като на лъвове
Така че, защо осатяш гласът ти да бъде заглушен?
Всички сме малко различни
Няма смисъл да се чувстваш засрамен
Имаш светлината, с която да победиш сенките
Затова спри да я криеш
Давай, давай

Искам да пея, искам да викам
Искам да крещя докато думите не пресъхнат
Затова сложи го във всички вестници
Не се страхувам
Те могат да четат всичко за това
Да четат всичко за това
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

През нощта събуждаме всички съседи
Докато отмиваме синьото с песен
Сигурни, че ще запомним, yeah
Защото всички сме от значение
Ако истината е забранена
Тогава нарушаваме всички правила
Така че, давай, давай
Давай, давай
Нека пуснем телевизора и радиото
за да чуем нашата песен отново
Време е да имаме airplay на нашата версия от събития
Не се страхувай
Ще пея с теб, приятелю
Давай, давай

Искам да пея, искам да викам
Искам да крещя докато думите не пресъхнат
Затова сложи го във всички вестници
Не се страхувам
Те могат да четат всичко за това
Да четат всичко за това
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

Да, всички ние сме прекрасни, прекрасни хора
Кога станахме толкова страхливи?
Сега, най - накрая намерихме нашите гласове
Затова поеми риска и ела да ме помогнеш, да изпеем това
Кога станахме толкова страхливи?
Сега, най - накрая намерихме нашите гласове
Затова поеми риска и ела да ме помогнеш, да изпеем това

Искам да пея, искам да викам
Искам да крещя докато думите не пресъхнат
Затова сложи го във всички вестници
Не се страхувам
Те могат да четат всичко за това
Да четат всичко за това
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

Искам да пея, искам да викам
Искам да крещя докато думите не пресъхнат
Затова сложи го във всички вестници
Не се страхувам
Те могат да четат всичко за това
Да четат всичко за това

www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила