гледания: 1070, популярност: 5

Опасно Блиски

изпратено от: [email protected]@
езици: Български

Наблюдавам те от определено време
изкушаваш ме с всеки поглед с всеки жест
изпитваш ме - до кога така?
дали ще издържа твоя любовен тест


Няма ли как някои да ми каже
да спра да се занимавам с теб
Няма ли как някой да ми покаже
че опасно е да се играе с теб

Мога да чета по устните
искаш с теб да сме опасно близки
мога да отгатна мислите
фактите говорят има нещо помежду ни
Х2

ооо опасно близки х2

Заблуждаваш ме от определено време
тайно водиш ме там където бил си с нея
проверяваш ме до колко съм зарибена
дали за мен си вече фикс идея


Няма ли как някои да ми каже
да спра да се занимавам с теб
Няма ли как някой да ми покаже
че опасно е да се играе с теб

Мога да чета по устните
искаш с теб да сме опасно близки
мога да отгатна мислите
фактите говорят има нещо помежду ни
Х2

ооо опасно близки х2

изтръпвам когато така поглеждаш към мене
какво говорят хората въобще не трябва
да ти дреме,настъпвам и карам направо
да бъркам нямам право,нещата се случват
мигновено,не се дръж с мен надменно
побърквам се когато се движиш така до мене
неусетно губя и представата за време
няма ли кой да ми каже да спра
да се занимавам с теб,но вече късно е

Мога да чета по устните
искаш с теб да сме опасно близки
мога да отгатна мислите
фактите говорят има нещо помежду ни

ооо опасно близки х2
Watching you for some time
tempt me with every look with every gesture
Try me - so how long?
if you hold your love test


Not know how anyone tell me
stop to deal with you
Is not there someone to show me
it is dangerous to play with you

I can read lips
do with you're dangerously close
I guess you
facts do something between us
X2

oh dangerously close x2

Fooling me some time
secret lead me where you were with her
check me how much I stocked
if you are my obsession now


Not know how anyone tell me
stop to deal with you
Is not there someone to show me
it is dangerous to play with you

I can read lips
do with you're dangerously close
I guess you
facts do something between us
X2

oh dangerously close x2

shudder when you look at me so
what people do not need
you fuck occurring and drive straight
I may be wrong, things happen
immediately, do not treat me haughtily
haywire when you move so to me
imperceptibly lose the notion of time
Is there no one to tell me to stop
to do with you, but it was later

I can read lips
do with you're dangerously close
I guess you
facts do something between us

oh dangerously close x2
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила