гледания: 366150, популярност: 1196

James Arthur - Impossible

изпратено от: spunsugar
езици: Английски
Допълнителна информация
превод изпратен от spunsugar

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

And now when all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worst
Broken trust and broken hearts
I know, I know

Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know, I know

And now when all is gone
There is nothing to say
On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible!
Ooh impossible (yeah yeah)

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did
Спомням си преди години
Някой ми каза,че трябва да внимавам
Когато става дума за любов
Направих го

И ти беше силна,а аз не
Моя илюзия,моя грешка
Бях невнимателен,забравих
Направих го

И сега,когато всичко е свършило
Няма нищо,което да кажа
Ти си тръгна и толкова усилено
Ти спечели
Можеш да отидеш да им кажеш

Кажи им всичко,което знам сега
Извикай го от покрива
Напиши го на небето
Всичко,което имахме вече го няма

Кажи им,че бях щастлив
И,че моето сърце е разбито
Всичките ми рани са отворени
Кажи им,че това,на което се надявах бе
Невъзможно,невъзможно
Невъзможно,невъзможно

Да страдаш от любов е трудно
Да страдаш от предателство е най-лошото
Загубено доверие и разбити сърца
Аз знам,аз знам

Мислейки си,че всичко,от което се нуждаеш е там
Изграждайки вяра върху любов и думи
Празни обещания ще нося
Аз знам,аз знам

И сега,когато всичко е свършило
Няма нищо,което да кажа
На собствен риск отиди и им кажи

Кажи им всичко,което знам сега
Извикай го от покрива
Напиши го на небето
Всичко,което имахме вече го няма

Кажи им,че бях щастлив
И,че моето сърце е разбито
Всичките ми рани са отворени
Кажи им,че това,на което се надявах бе
Невъзможно,невъзможно
Невъзможно,невъзможно
Невъзможно,невъзможно
Невъзможно,невъзможно
О,невъзможно

Спомням си преди години
Някой ми каза,че трябва да внимавам
Когато става дума за любов
Направих го

Кажи им всичко,което знам сега
Извикай го от покрива
Напиши го на небето
Всичко,което имахме вече го няма

Кажи им,че бях щастлив
И,че моето сърце е разбито
Всичките ми рани са отворени
Кажи им,че това,на което се надявах бе
Невъзможно,невъзможно
Невъзможно,невъзможно
Невъзможно,невъзможно
Невъзможно,невъзможно

Спомням си преди години
Някой ми каза,че трябва да внимавам
Когато става дума за любов
Направих го
www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила