гледания: 6037, популярност: 22

Lana Del Rey - Damn You

изпратено от: missxdobrev
езици: Английски

i won't cry myself to sleep, like a sucker.
i won't cry myself to sleep, if i do, i'll die.
now you fall asleep with another, damn you.

'member how we used to escape for the summer?
fireworks and sparkles would light up the black skies.
we'd hold on tight for our lives to each other.

hello, hello, where did you go?
we were two kids living life on the run, like the american dream, baby!
nothing to lose and we'd get messed up for fun.
we went too fast, too young.

but i won't cry myself to sleep, like a sucker.
i won't cry myself to sleep, if i do, i'll die.
now you fall asleep with another, damn you, damn you.

flowers in my hair and your breath smelled like whiskey.
promised anywhere that i'd go, take you with me.
dancing on your feet like a child to the radio.

hello, hello, where did you go?
we were two kids living life on the run, like the american dream, baby!
nothing to lose and we'd get messed up for fun.
we went too fast, too young.

but i won't cry myself to sleep, like a sucker.
i won't cry myself to sleep, if i do, i'll die.
now you fall asleep with another, damn you, damn you, damn you, damn you.

every once in a lifetime, dreams can come true.
now when the stars shine, you meet somebody like you.

but i won't cry myself to sleep, like a sucker.
i won't cry myself to sleep, if i do, i'll die.
i pray you're life is sweet, you ****er, damn you, damn you, damn you.
аз няма да плача, за да заспя, като издънка.
аз няма да плача за да заспя, ако го направя, ще умра.
сега ти заспиваш с друга, проклет да си

"Помниш ли как можехме да избягаме за лятото?
фойерверки и искри ще запалят черното небе.
бихме се държали здраво за живота си един към друг.

здравей, здравей, къде отиде?
бяхме две деца, които живеят живот на свобода, като американската мечта, скъпи!
няма какво да губим и бихме се побъркали от забавление.
отидохме твърде бързо, твърде млади.

но аз няма да плача за да заспя, като издънка.
аз няма да плача за да заспя, ако го направя, ще умра.
сега ти заспиваш с друга, проклет да си ,проклет да си, проклет да си.

цветя в косата ми и дъхът ти миришеше на уиски.
обещах че където и  щях да отида, щях да те взема с мен.
танцувайки като дете на радиото.

здравей, здравей, къде отиде?
бяхме две деца, които живеят живот на свобода, като американската мечта, скъпи!
няма какво да губим и бихме се побъркали от забавление.
отидохме твърде бързо, твърде млади.

но аз няма да плача за да заспя, като издънка.
аз няма да плача за да заспя, ако го направя, ще умра.
сега ти заспиваш с друга, проклет да си, проклет да си, проклет да си, проклет да си.

веднъж в живота, мечтите могат да се сбъднат.
сега, когато звездите блестят, срещаш някой като теб.

но аз няма да плача за да заспя, като издънка.
аз няма да плача за да заспя, ако го направя, ще умра.
аз се моля,   животът ти да е мил, проклет да си, проклет да си, проклет да си.
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила