гледания: 7665, популярност: 317

Rolling Stones - Angie

изпратено от: mi6ata
езици: Английски

Angie, Angie, when will those clouds all disappear?
Angie, Angie, where will it lead us from here?
With no loving in our souls and no money in our coats
You can't say we're satisfied
But Angie, Angie, you can't say we never tried
Angie, you're beautiful, but ain't it time we said good-bye?
Angie, I still love you, remember all those nights we cried?
All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke
Let me whisper in your ear:
Angie, Angie, where will it lead us from here?

Oh, Angie, don't you weep, all your kisses still taste sweet
I hate that sadness in your eyes
But Angie, Angie, ain't it time we said good-bye?
With no loving in our souls and no money in our coats
You can't say we're satisfied
But Angie, I still love you, baby
Ev'rywhere I look I see your eyes
There ain't a woman that comes close to you
Come on Baby, dry your eyes
But Angie, Angie, ain't it good to be alive?
Angie, Angie, they can't say we never tried
Анджи, Анджи, кога ще дойде безоблачно време?
Анджи, Анджи, накъде ще ни отведе съдбата?
Без любов в нашите сърца и без пари в джоба.
Не можеш да кажеш, че сме задоволени.
Но Анджи, Анджи, не можеш да кажеш, че никога не опитахме.
Анджи, ти си красива, но не е ли време да си кажем сбогом?
Анджи, аз още те обичам, помниш ли всички тези нощи, в които плакахме?
Всичките мечти, които имахме изчезнаха в мъгла.
Нека да прошепна в ухото ти:
„Анджи, Анджи, накъде ще ни отведе съдбата?"

Ох, Анджи, не плачи, твоите целувки са още сладки.
Мразя тази тъга в твоите очи.
Но Анджи, Анджи, не е ли време да си кажем сбогом?
Без любов в нашите сърца и без пари в джоба.
Не можеш да кажеш, че сме задоволени.
Накъдето и да погледна виждам твоите очи.
Няма жена, която да достигне твоята висота.
Хайде, скъпа, избърши сълзите си.
Но Анджи, Анджи, не е ли добре да сме живи?
Анджи, Анджи, те не могат да кажат, че никога не опитахме.
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила