гледания: 4652, популярност: 61

Robin S - Show Me Love

изпратено от: PoLLina
езици: Английски
Допълнителна информация
превод изпратен от [url=http://tekstove.info/profile.php?profile=4728]PoLLina[/url]

Ohhh Woaoaah
Yeah, yeah
You've got to show me love

Heartbreaks and promises
I've had more than my share
I'm tired of giving my love
And getting nowhere, nowhere
What I need is somebody
Who really cares
I really need a lover
A lover that wants to be there
You've got to show me love

Show me love

You've got to show me love

Show me, show me baby
You've got to give it to me, give it to me, give it to me yeah
I don't want no fakes, don't want no phoney
I need you love

It's been so long since I
Ttouched a wanting hand
I can't put my love on the line
That I hope you'll understand

So baby if you want me
You've got to show me love
Words are so easy to say, oh ah yeah
You've got to show me love

I'm tired of getting caught up
In those one night affairs
What I really need is somebody
Who will always be there
Don't you promise me the world
All that I've already heard
This time around for me baby
Actions speak louder than words

If you're looking for devotion, talk to me
Come with your heart in your hands
Because my love is guaranteed

So baby if you want me
You've got to show me love
You've got to show me love
Оооух, Уоуоуоаах
Йеа,Йеа
Ти трябва да ми покажеш ми любов

Сърцеразбивачи и обещания
Аз имам повече отколкото давам
Уморена съм да даване на любовта си
и тя да отива никъде,
Аз имам нужда от някой
Който наистина го е грижа
Аз наистина имам нужда от любовник
Любовник който иска да е тук
Ти трябва да ми покажеш любов

Покажи ми любов

Ти трябва да ми покажеш любов

Покажи ми, покажи ми бейби
Ти трябва да ми я дадеш (3)
Аз не искам фалшификати,не искам
Аз се нуждая от любовта ти

Бе толкова отдавна, откакто
докосвах желаната ръка
Аз не мога да сложа на линията
което се надявам ще разбереш

Бейби ако ме искаш
Ти трябва да ми покажеш любов
Думите се казват лесно,оу ах йеаа
Ти трябва да ми покажеш любов

Уморих се от
тези нощни афери
Аз наистина имам нужда от някой
който ще е винаги тук
Не ми ли обещавай света
Всичко това съм го чула
Този път за мен бейби
Действията говорят по силно от думите

Ако търсите преданост,обърнете се към мен
Елате със сърцето си в ръце
Защото моята любов е гарантирана

Бейби ако ме искаш
Ти трябва да ми покажеш любов
Ти трябва да ми покажеш любов
www.tekstove.info 2008-2017, връзка с нас, правила