гледания: 128730, популярност: 1102

Lara Fabian - Je T`aime

изпратено от: krisity
езици: Френски
Допълнителна информация

превод изпратен от mesmerized

D’accord, il existait d’autres façons de se quitter
Quelques éclats de verres auraient peut être pu nous aider
Dans ce silence amer, j’ai décidé de pardonner
Les erreurs qu’on peut faire à trop s’aimer
D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait
Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais
Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager
A bout de mots, de rêves je vais crier

Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça

D’accord je t’ai confié tous mes sourires, tous mes secrets
Même ceux, dont seul un frère est le gardien inavoué
Dans cette maison de pierre,
Satan nous regardait danser
J’ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix

Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça

Je t'aime, je t'aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinema
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme çaTRANSLATION:
agreed, there existed other ways of parting
if we looked at the bright side it might be able to help us
In this bitter silence, i decided to forgive you
it is the faults that we might do when we love someone so much
agreed the small girl in me often claimed you
you were almost like a mother, you edged me, u protected me
I've stolen your blood that we wont leave each other
in the middle of words and dreams im gonna shout:
I love you, I love you
like a crazy person like a soldier
like a star of cinema
I love you, I love you
as a wolf, as a king
as a man that i'm not
you see, i love you like that

agreed, I trusted you in all my smiles and secrets.
even those, alone whose brother is the unconfessed security guard
In this stony house,
Satan watched us dance
I wanted so much the war of bodies which made peace
I love you, I love you
like a crazy person like a soldier
like a star of cinema
I love you, I love you
as a wolf, as a king
as a man that i'm not
you see, i love you like that.

By KrIsSiTy {}
Съгласна съм,съществуваха и други причини да се разделим.
Няколко парчета стъкло щяха може би да ни помогнат.
В тази горчива тишина реших да простя
Грешките,които можем да направим,обичайки се толкова много.
Съгласна съм,че момичето в мен често те умоляваше.
Ти ме обграждаше почти като майка,пазеше ме.
Откраднах ти кръвта,която не беше длъжен да делиш
И в края на думите,на мечтите,ще изкрещя


Обичам те,обичам те,
Лудо,като защитник,
Като във филмите.
Обичам те,обичам те,
Диво,като господар,
Като мъж,каквато не съм.
Виждаш,че те обичам така.


Съгласна съм,че ти поверих всичките си усмивки,всичките си тайни
Дори тези,на които само един брат е непризнат пазител.
В тази каменна къща,докато Дяволът ни гледаше как танцуваме,
Толкова исках войната от тялото,което се сдобряваше.

Обичам те,обичам те,
Лудо,като защитник,
Като във филмите.
Обичам те,обичам те,
Диво,като господар,
Като мъж,каквато не съм.
Виждаш,че те обичам така.

Обичам те,обичам те,
Лудо,като защитник,
Като във филмите.
Обичам те,обичам те,
Диво,като господар,
Като мъж,каквато не съм.
Виждаш,че те обичам така.

www.tekstove.info 2008-2018, връзка с нас, правила