Framing Hanley - Built for sin (превод)

November 9, 2012 17:25
tikistar
US текст:
There's a train leaving town, If you hurry up I think you just might make it
Dammit I hope you make it
Conscience is a faint, unpleasant sound, You've worried enough, but here's your chance so take it
Dammit I hope you take it
A heart attack is sleeping in your chest, waiting until the timing's best
So make a move, while you're still breathing

Say so long to innocence
From underneath the evidence
You taste like Heaven, but God knows you're built for sin

There's a lie, for every truth, If you take these pills, I think you just might make it
Dammit I hope you make it
When you were mine, was I for you, Just one cheap thrill just to help you make it
Dammit I hope you didn't fake it
Hypocrisy has really aged you well
The white on your nose is your secret to tell
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
So you should speak, while they're still listening

Say so long to innocence
From underneath the evidence
You taste like Heaven, but God knows your built for sin

You can scream out loud
But your panic falls on deaf ears
This is where you've brought yourself
And this is what you've always feared
There's a faceless crowd, with no sympathy
So you can scream out loud
But there's no one listening

Say so long to innocence
From underneath the evidence
You taste like Heaven, but God knows your built for sin

BG текст:

Има влак, напускащ града, ако побързаш мисля, че ще успееш да го хванеш
Мамка му, надявам се да успееш
Съвестта е припадък, неприятен звук. Достатъчно си се тревожила, но ето твоя шанс, затова го приеми
Мамка му, надявам се да го приемеш
Сърдечен удар чака гърдите ти, чакайки най-доброто време
Затова направи някакво движение, докато все още дишаш

Кажи сбогом на невинността
Отдолу под доказателството
На вкус си като рая, но Бог знае, че си създадена за грях

Има лъжа зад всяка истина. Ако изпиеш тези хапчета мисля, че може би ще успееш
Мамка му, надявам се да успееш
Когато беше моя бях ли някаква евтина тръпка за теб, за да успееш
Мамка му, надявам се да не си се преструвала
Лицемерието наистина те е съсипало
Бялото на носа ти е твоята тайна
Затова трябва да говориш докато все още слушат

Кажи сбогом на невинността
Отдолу под доказателството
На вкус си като рая, но Бог знае, че си създадена за грях

Можеш да крещиш колкото можеш
Но твоя вик ще се натъкне на глухи уши
До тук се докара сама
И това, от което винаги си се страхувала
Има безлична публика без симпатия
Затова можеш да крещиш колкото можеш
Но никой не те слуша

Кажи сбогом на невинността
Отдолу под доказателството
На вкус си като рая, но Бог знае, че си създадена за грях

eDit: Mалко съм новичка и нещо разбрах смисъла на форума по-късно, а не мога да изтрия темата. Извинявам се.
ново мнение
www.tekstove.info 2008-2019, връзка с нас, правила