С голямо съжаление обявяваме, че проектът tekstove.info се закрива :(

Можете да ни последвате в новият ни проект за разходки и места - track-hub.com